یکشنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۷
  • رییس سازمان بسیج رسانه هرمزگان:
    پیروی منش گفت:اتاق فکر تخصصی مختص فعالان فرهنگی و رسانه ای ایجاد بشود تااین جماعت بتوانند به یک فرماندهی فرهنگی وعلمی برسند واین اتاق فکر مصداق عینی و عملی آتش به اختیار فرهنگی است. به گزارش خبرگزاری علم وفناوری ؛ مرتضی پیروی منش گفت: سه طیف فعال فرهنگی و رسانه ای در جامعه داریم ؛ […] ...

سلام نشر خبر دریا جرون / /