جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
  • یادداشت/ فروغ مسلم زاده
    پایان روز انتخابات ورای گیری ، پاکبانان و رفتگران تلاشگر بی منت و صادقانه وعده های خوش آب و رنگ تبلیغاتی نامزدهای شورای شهر را از سر و روی شهر پاک کردند ...
  • یادداشت /فروغ مسلم زاده
    شورا به عنوان نهادی اجتماعی که نقش تاثیرگذاری در توسعه و شادابی اجتماعی هر شهر و دیاری دارد. ...
  • عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: شورای شهر بیشتر از آنکه جایگاه سیاسی داشته باشد بیشتر اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادیست، پس به نظر بنده بایستی کسی را انتخاب نمود که خدا را در همه اوضاع و احوال و همه تصمیم ها مد نظر قرار دهد و تقوای الهی داشته باشد. ...

سلام نشر خبر دریا جرون / /