جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
  • اگر اهداف و خواسته های نخبگان علمی در حوزه فناوری و دانش به خوبی تبیین و تدوین شده و در اختیار نهادهای خصوصی ودولتی گذاشته شود ان وقت می توان از انها انتظار مساعدت های مادی و معنوی داشت ...

سلام نشر خبر دریا جرون / /