جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
  • تحلیل راهبردی:
    این روزها اعتدالیون و اصلاحات به صورت جدی هشتک برجام منطقه ای راه انداخته و خواستار اجازه ی نظام برای مذاکرات در قبال مسائل منطقه ای شده اند . این گروه باید قبل از داد و بیدادهایشان در این زمینه به دو سئوال پاسخ بگویند : سود مذاکرات سابق و برجام قبلی چه بود؟ آیا […] ...

سلام نشر خبر دریا جرون / /