به گزارش رفتارنیوز به نقل از خبرگزاری علم وفناوری از هرمزگان؛ پیروی منش افزود: فرزندان ما آنی نمی شوند که  می خواهیم آنی می شوند که برگرفته ازعمل ماست.  به فرموده امام علی علیه السلام که می فرمایند؛ آن کس که بداند ازکجا آمده ، درکجاست وبه کجارهسپارخواهد شد،مشمول رحمت الهی خواهد بود.

مرتضی پیروی منش افزود:اگرفرزندان نسبت به عزت نفس مهارت لازم را داشته باشند ازبروز بسیاری از رخدادهای اجتماعی جلوگیری می شود.بحرانی که درحال حاضربسیاری ازفرزندان ما دچارآن می شوند نشات گرفته ازنبود عزت نفس درطول مسیرتربیتی است که جادارد دراین موارد محصولات رسانه ای جدید وبروز تهیه وانتشاریابد.

این فعال رسانه هرمزگان گفت:مبانی هویت را بسیاری از ما نمی دانیم اما ادعا داریم بلدیم ؛درواقع جای هویت را با برخی سلیقه های فردی عوض کرده ایم .به نظر می رسد احرازهویت برای نوجوانان وجوانان امروز به یک بحران تبدیل شده که بایستی راه چاره ای برای آن اندیشید واین میسر نیست مگر با کمک های همه جانبه خانواده ها .

رییس بسیج رسانه هرمزگان گفت: در صورتی  می توان نوجوانان را دربرابرناآگاهی از هویتی که دارند نجات داد و از بسیاری از آشفتگی های هویتی، اختلالی، مشغولیت های بی هدف، شخصیت منفعل، هیجانات جانشین ناپذیر و… دورساخت که کمک های مادی و معنوی از همه سو در اختیار باشد وبتوان با فراغ خاطر به این مسئله مهم تربیتی و آموزشی پرداخت .

وی گفت:فرزندان ما نیازدارند که هویت فردی،  هویت خانوادگی، هویت ملی، هویت دینی، هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت تمدنی را بصورت علمی و عملی وشفاف برایشان ترسیم نماییم.

پیروی منش در پایان افزود:امروز از خودبیگانگی ،معمای بزرگ ومعضل فکری اندیشمندان ونویسندگان نام آورهم می باشد بخش قابل توجهی ازافسردگیها احساس پوچی ودرون تهی شدن ها وروزمرگی ها نتیجه منطق بی هویتی است این هویت هم به مهارت خانواده ها درتربیت فرزندان گفتمان و تفکر تمدن نوین اسلام ناب، رسانه انقلابی فرمانبر می خواهد وبه نوعی به سپری رسانه ای نیازدارد./انتهای پیام