پیروی منش گفت:اتاق فکر تخصصی مختص فعالان فرهنگی و رسانه ای ایجاد بشود تااین جماعت بتوانند  به یک فرماندهی فرهنگی وعلمی برسند واین اتاق فکر مصداق عینی و عملی آتش به اختیار فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری ؛ مرتضی پیروی منش گفت: سه طیف فعال  فرهنگی و رسانه ای  در جامعه  داریم ؛  اعم از حلاجیون ، حلالیون و حمالیون .

مرتضی پیروی منش اظهار داشت : حلاجیون که خود ساخته  بوده و دیگران را هم می سازند جزو بهترین طیفها هستند.حلالیون طیفی هستد که تنها به فکر منافع هستند ،اینها افراد خوبی بوده اما مراقبند خطایی نکنند لیکن به برخی مسائل بیرونی بی تفاوتند.

این فعال فرهنگی و رسانه ای هرمزگان در تشریح گروه سوم گفت : طیف سوم که حمالیون هستند  توانایی خودسازی نداشته تا چه رسد به دیگرسازی وباید بیشترین وقت وانرژی را برای این طیف گذاشت تا بتوانیم کارکردها و ظرفیتهای مناسبشان را ارتقا داده ودرجهت اهداف سازمان بهره ببریم.

رییس سازمان بسیج  رسانه هرمزگان در جمع فعالان فرهنگی در مسجد علی ابن ابیطالب(ع) به نقد شیوه و روش فعالان فرهنگی پرداخت و افزود : نقدی که در حال حاظر منظوراست این است که حلاجیون می توانند سازنده باشند و قوه الگوی حرکتی و رهبری این عرصه را داشته باشند و به نوعی چشمه  ای هستند که در حداقل  بسر برده و حتی جلو آنان سنگ های بزرگ قرار داده ایم .

وی افزود: نقد دوم به کم بصیرتی حمالیون است که توانایی شناخت حلاجیون و حلالیون را نیز نداشته و اکثرا در شناخت این دو طیف دچار اشتباه هستند . حلالیون با ظاهری متمدن و حق به جانب جامعه ، حمالیون فرهنگی دررسانه را به اشتباه نمی اندازند تا جایی که حلاجیون تنها بایستند ونتوانند کارفرهنگی و علمی انجام دهند.

پیروی منش گفت: نقد سوم این است که نیاز مبرم به تغیر فرهنگ در نگرش انتصابات افراد داریم، امروز نگرش در مسئولیت دادن ها درست نیست در عرصه فرهنگی و رسانه ای وقتی مدیری نمی تواند تهدیدی را به فرصت تبدیل کند بدرد نمی خورد. امام و رهبری عزیز همیشه تهدید ها را تبدیل به فرصت کرده اند نمونه اش همین انتخابات ۹۶ که اگر میدان فرهنگی و رسانه ای آنی باشد تا بتوانیم خیل عظیم حمالیون و حلاجیون را در همین لوکوموتیو که واگن های بسیاری را دنبال خودش می کشاند همراه نماییم قدرت داریم در این عرصه تحول ایجاد کرده  و حرفهایی برای گرفتن داشته باشیم.

وی افزود:هر اقدام و عملی بایستی  دو ویژگی داشته باشد یادگاری وماندگار.  ماندگاری عین نهضت امام حسین (ع) که هم یادگاری است و هم ماندگاری  .یادگاری یک رخداد است اما ماندگاری از اسمش پیداست .نقد چهارم که مقصور است به فعالان فرهنگی و رسانه ای استان ه که نمی توانند از ولایت مداری خود دفاع نموده و در بحث جریان شناسی قادرنیستند به شناخت کامل برسند. هرچند برای ولایت سر و جان خود را نیز می دهند و در جریان شناسی ضعیف هستند و نمی توانند خیلی از اندیشه ها و تفکرات را بشناسند .

پیروی منش در پایان گفت:  خوب است که ما در مسائل فرهنگی وعلمی پر توقع بشویم و به بالا دست نگاه کنیم لیکن در مسائل مادی به دورازکاخ نشینان باشیم و سراغ زیر دستان را بگیریم تا بتوانیم در حوزه های علمی و آموزشی و فرهنگی کارهای ماندگاری را به ثمر برسانیم.

/انتهای پیام